Onze visie op privacy
Het beschermen van de persoonsgegevens die wij verwerken is voor ons van groot belang. Wij verwerken persoonsgegevens van onze gasten, met wie wij contact hebben gelegd of willen leggen, ontvangers van eventuele nieuwsbrieven en van alle andere personen die contact met ons opnemen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn wij per 25 mei 2018 gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacyreglement leggen wij uit hoe wij jouw privacy beschermen en hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Heb je vragen over dit privacyreglement? Dan lees je in dit privacyreglement hoe je daarover contact met ons kunt opnemen.

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?
Dit privacyreglement gaat over het verwerken van persoonsgegevens door Les Lauriers als verwerkingsverantwoordelijke. Les Lauriers is gevestigd in Sissac aan de 37 Rue du Ruisseau. Telefonisch kun je ons bereiken op +31 (6) 10234855  of per e-mail via info@leslauriers.eu.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou of gegevens die met jou in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met jouw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van jouw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die jij zelf aan ons hebt verstrekt. Dit zijn contactgegevens en andere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld jouw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening. Ook van derden kunnen wij persoonsgegevens van jou ontvangen.

Voor welke doeleinden en op welke grond verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, hebben wij jouw persoonsgegevens nodig en moeten wij deze ook verwerken. Wij verwerken jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die jij met ons hebt gesloten, of indien jij jouw contactgegevens in ons contactformulier invult en ons toestemming hebt gegeven. Daarnaast worden jouw contactgegevens in ons klantsysteem gezet en kunnen deze – indien jij ons daar toestemming voor hebt gegeven – worden gebruikt voor het verzenden van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Afhankelijk van de aard van jouw zaak, kunnen ook andere persoonsgegevens dan jouw contactgegevens noodzakelijk zijn. Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy.

Hoe gaan wij met jouw persoonsgegevens om?
Wij hebben maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het systeem waarin wij jouw persoonsgegevens opslaan, beveiligd is.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
We zien er zeer nauwkeurig op toe dat al jouw gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd worden. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Uiteraard houden we ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Dossiers van klanten met daarin persoonsgegevens bewaren wij tot maximaal tien jaar nadat de overeenkomst is geëindigd, tenzij er redenen zijn om dit dossier langer te bewaren.

Delen wij jouw persoonsgegevens met derden?
In principe delen wij jouw persoonsgegevens niet met derden. Soms kan het echter nodig zijn om jouw persoonsgegevens wel met derden te delen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn jouw persoonsgegevens met gerechtelijke instanties of met een andere partij te delen. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan wij jouw persoonsgegevens aan derden moet doorgeven. Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan moeten voldoen. Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Jouw persoonsgegevens bekijken of aanpassen?
Wil je weten welke persoonsgegevens wij over jou hebben vastgelegd? Je kunt bij  Moooi Makers een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over jou zijn of worden verwerkt. Vind jij dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vind jij het niet nodig dat bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dan kun je een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Les Lauriers. Verder heb je het recht om bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens te maken en heb je het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast heb je het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Indien je ons een dergelijk verzoek stuurt, zullen wij jou zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen.

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Les Lauriers kun je een e-mail sturen naar info@leslauriers.eu of jouw schriftelijke verzoeken richten aan:-Les Lauriers

Inzageverzoek persoonsgegevens
37 Rue du Ruisseau, Sissac
87300 Peyrat-de Bellac

Klachten toezichthouder
De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleven. Indien je meent dat wij ons niet aan de geldende privacywetgeving houden, kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over deze privacyverklaring
De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacybeleid is nooit helemaal klaar. Wij houden ons beleid up to date. Les Lauriers kan deze privacyverklaring daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij je daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan je kenbaar. De meest actuele versie van ons privacyreglement kun je steeds terugvinden op onze website. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 maart 2021.